Ethereum is aantrekkelijker dan Bitcoin 5 jaar later

Er is een metriek die suggereert dat Ethereum op weg naar het vijfjarig bestaan nu een veel sneller tempo van adoptie en groei heeft gehad dan Bitcoin (BTC). Een belangrijke metriek geeft aan dat Ethereum (ETH) een snellere adoptiegraad heeft gehad. De groei van Ethereum is ook hoger dan die van Bitcoin in de eerste vijf jaar van het bestaan van ETH.

Analisten vergeleken het cumulatieve aantal adressen dat in de eerste vijf jaar is ontwikkeld op beide grote blokketennetwerken. Hoewel het totale aantal gecreëerde adressen een goede maatstaf zou kunnen zijn voor de mate waarin het etherische element wordt overgenomen, is het om verschillende redenen wellicht niet ideaal. Een van de redenen is dat de boekhoudsystemen in de twee netwerken nogal verschillend zijn.

Op basis van de eerste 600 dagen is het groeipercentage voor beide netwerken zeer vergelijkbaar. Medio 2017 is de curve van Ethereum echter behoorlijk steiler geworden. De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is de ICO-boom. De ontwikkeling van duizenden ERC20 penningen en de daarop volgende distributie en handel leidde tot een veel hogere snelheid van het creëren van Ethereum-adres.

Een ander voordeel dat Ethereum vanaf het begin had is dat het op de achterkant van Bitcoin en verschillende andere cryptos stond. Aan de andere kant was Bitcoin de eerste gedecentraliseerde elektronische valuta ter wereld. De invoering ervan verliep dus langzaam en geleidelijk. De helling van zijn curve had nooit een stijging die vergelijkbaar is met de ICO-golf.

Voorlopig zal de tijd uitwijzen of een vergelijkbare vergelijking in de komende vijf jaar relevant zal blijven.